گالری ویدئو

  • دکتر حمید رضوانی جراح لیپوماتیک و ابودمینوپلاستی

نمونه جراحی های پیکرتراشی دکتر رضوانی

(لیپوماتیک، لیپوست، لیپولیز و …)

بعد از حذف چربیهای موضعی شکم و پهلو برای پوست شکم چه اتفاقی می افتد؟

دچار شلی و افتادگی می شود؟

(قسمت اول)

بعد از حذف چربیهای موضعی شکم و پهلو برای پوست شکم چه اتفاقی می افتد؟

دچار شلی و افتادگی می شود؟

(قسمت دوم)

فیلم جراحی پروتز سینه

ایمپلنت سینه

فیلم جراحی لیپوماتیک

پیکرتراشی به روش لیپوماتیک

ابدومینوپلاستی چیست و

ابدومینوپلاستی چه تفاوتی با لیپوماتیک دارد؟

روش انجام عمل مینی ابدومینوپلاستی و ابدومینوپلاستی

دو هفته بعد از جراحی لیپوست

شکم، پهلو و پشت

در اتاق عمل همه چیز مرتبه

جراحی لیپوست شکم و پهلو

حذف چربی یا صافی شکم یا هردو؟