گالری ویدئو

  • دکتر حمید رضوانی جراح لیپوماتیک و ابودمینوپلاستی

نمونه جراحی های پیکرتراشی دکتر رضوانی

(لیپوماتیک، لیپوست، لیپولیز و …)

بعد از حذف چربیهای موضعی شکم و پهلو برای پوست شکم چه اتفاقی می افتد؟

دچار شلی و افتادگی می شود؟

(قسمت اول)

بعد از حذف چربیهای موضعی شکم و پهلو برای پوست شکم چه اتفاقی می افتد؟

دچار شلی و افتادگی می شود؟

(قسمت دوم)

فیلم جراحی پروتز سینه

ایمپلنت سینه

فیلم جراحی لیپوماتیک

پیکرتراشی به روش لیپوماتیک

نمونه چربی خالص تخلیه شده از بدن بیمار

در جراحی پیکرتراشی

دو هفته بعد از جراحی لیپوست

شکم، پهلو و پشت

در اتاق عمل همه چیز مرتبه

جراحی لیپوست شکم و پهلو