خدمات

محاسبه شاخص توده بدنی BMI

شاخص توده بدنی ، محاسبه میزان چربی بیمار نسبت به اسکلت بدن خود است.

اندازه گیری BMI برای بررسی اینکه آیا وزن شما نسبت به قد شما در یک محدوده سالم است استفاده می شود.

این ابزاری است که در تعیین ایمنی و مناسب بودن برای همه روش های جراحی پلاستیک انتخابی به جراح پلاستیک شما کمک می کند.