نمونه کارها

بزرگ کردن سینه با عمل پروتز

عمل پروتز سینه؛ انواع و اشکال پروتز دائمی

جراحی پروتز سینه دائمی پروتز سینه یک وسیله صناعی است که برای بزرگ کردن سینه‌های کوچک استفاده می‌شود. اگر سینه‌های شما کوچک است و این وضعیت بر اعتماد به نفس و زیبایی شما تأثیر می‌گذارد، می‌توانید جراحی پروتز سینه انجام دهید. پروتز…